Diensten

POH-GGZ Huisartsenpraktijk
Gastdocent aan de Radboud Universiteit
Rouw en verlies begeleider

Training rouw en verlies

Wanneer spreek je nog van rouw en wanneer van depressie

Rouw is een veelvoorkomend onderwerp binnen de huisartsenzorg. Ieder mens krijgt te maken met verlies. Vanwege het Covid-19 virus beleven meer mensen verlies, en nu ook meer traumatisch verlies.

Rouw wordt nogal eens voor depressie aangezien. Rouw is als zodanig niet te behandelen. Een verdrietig iemand kan men niet genezen, men kan hem troosten. Depressie is een ziekte die kan worden behandeld. Rouw en depressie zijn nauw aan elkaar verwant

Samen met Laetitia Overduin, beide rouw en verlies begeleiders brengen wij in een nascholing de verschillen tussen rouw en depressie in kaart. 

We hebben samen de 2 jarige opleiding tot rouw en verlies begeleider gevolgd bij Land van Rouw. Vervolgens ben ik mij verder gaan verdiepen middels de opleiding “op de rand van het licht”, bij Phoenix Opleidingen.

Naast het geven van trainingen aan professionals hebben wij in Soest rouwgroepen opgezet en begeleidt. Mocht u interesse hebben in een training voor uw professionals of informatie over het opzetten en begeleiden van rouwgroepen klik dan hier.

Gastdocent

Als gastdocent aan De Radboud UMC geef ik samen met Martin Beeres, Kaderhuisarts GGZ, les aan de eerstejaars studenten van de huisartsenopleiding. Inmiddels mag ik ook mijn lessen geven aan de derdejaars studenten van de UvA. Ik vind het fijn om met mensen te werken die een bewuste keuze hebben gemaakt voor hun studie. Het is mooi om een heel klein stukje te mogen oplopen en je eigen kennis en praktijkervaringen te kunnen overdragen. Daarnaast houdt het lesgeven me scherp en ontwikkel ik mij hierdoor ook weer verder.

POH GGZ

Waarneming

In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ik zelf werk nu ruim 12 jaar als POH-GGZ in huisartsenpraktijk De Lange Brink in Soest en in 2019 ben ik gestart in huisartsenpraktijk de LLoods in Blaricum.

Als POH-GGZ ben ik met de huisarts één van de eerste die mensen met psychische klachten ziet. Als POH-GGZ ben ik medebepalend in de zorg voor de patiënten. Kan ik het zelf behandelen of verwijs ik door?

Om deze functie goed te kunnen uitoefenen is regelmatige bij – en nascholing, en intervisie, essentieel. Om dit te borgen sta ik dan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de POH-GGZ. Inschrijving in dit register wil zeggen dat ik voldoe aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister en mijn deskundigheid bijhoudt.

Op dit moment neem ik waar in een praktijk en ben daarom tot oktober 2022 niet meer beschikbaar voor waarneming.

Mocht u wegens ziekte of zwangerschapsverlof mij tijdelijk als POH-GGZ willen inschakelen, neem dan contact met mij op via mijn contactformulier